Virtaviivaisuutta projektien läpivientiin

Projektityöskentelyn kehittäminen oli yksi osa-alueista, johon tartuimme käynnistäessämme uuden varastoautomaatin kehitystyötä. Markkinatilannetta tutkittuamme päädyimme tarkastelemaan erityisesti projektiemme läpimenoaikoja. Voisiko läpimenoaikoja lyhentää entisestään? Halusimme ennakoida markkinoiden kehittymistä, mikä ohjasi meidät proaktiivisesti etsimään keinoja, joilla tehostaisimme projektityöskentelyä. On tärkeää huomata, että projektin läpimenoaika määrittää pitkälti toimitusprojektin kokonaisonnistumisen tason, joten kehitystyössä onnistumisella olisi laaja-alaiset vaikutukset.

Läpimenoajan lyhentäminen aloitettiin kehitystyöstä, jolla tähtäsimme tuotteistamisen pidemmälle viemiseen verrattuna aikaisempiin varastoautomaattimalleihimme. Tuotteistamisen avulla pystymme parantamaan projektien kokonaisvaltaista hallittavuutta. Hallittavuuden parantamisella olemme saaneet aikaan positiivisia vaikutuksia kaikkiin projektin vaiheisiin. Se näkyy esimerkiksi siinä, että myyjät tietävät entistä tarkemmin variaatioista, joita laitteeseen on tehtävissä, hankintaosastolla on selkeästi määritellyt hankintaehdot ja vakioitujen rakenteiden ansiosta asennusprosessi on huomattavasti nopeampi. Ja lopputulemana meillä on nopeampi projektien läpimenoaika ja ennen kaikkea tyytyväisemmät asiakkaat.

Uudet teknologiset ratkaisut ja niiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen on ollut osa NewIconin DNA:ta yrityksen alkuajoista lähtien. Se innoittaa meitä jatkuvaan kehitystyöhön ja siitä olemme saaneet arvostusta toimialallamme. Useinkaan kaikki kehityskohteet eivät tule ilmi suunnittelupöydän ääressä ja erityisesti teknisiä kehityskohtia on tunnistettu vasta, kun on päästy konkreettista laitetta testaamaan. Muutostarpeiden hallinta on keskeistä kehitystyössä.

Kehitystyö edellyttänyt tiivistä yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä ja jokaisen osaamisen testaamista yli osastorajojen. Pyrkimyksemme on ollut pitää ilmapiiri avoimena ja osastojen väliset rajat alhaalla, mikä onkin tuottanut tulosta kehitystyössä. Projektiviestinnässä käytettävän työkalun ominaisuuksien laajempi hyödyntäminen on parantanut merkittävästi dokumentaatiota ja yrityksemme sisäistä tiedonvälitystä. Asiakasprojektit ovat yksilöllisiä, minkä vuoksi viestinnän on oltava kattavaa, ajantasaista ja tehokasta läpi projektin. Kehitystyö projektiemme sujuvoittamiseksi jatkuu, sillä aina on mahdollisuus tehdä asioita vieläkin paremmin!

Jouko Turunen

Projektipäällikkö

Tutustu lisää ja lataa esite