NewIcon toimittaa älylääkekaapit ja -kärryt Turun yliopistolliseen sairaalaan

Varsinais-Suomen Hyvinvointialue on valinnut NewIconin uuden Psykiatrisen sairaalan älylääkekaappien ja -kärryjen toimittajaksi. Turun yliopistollisen kantasairaalan kanssa samalle alueelle rakentuvan Psykiatrisen sairaalan odotetaan valmistuvan vuoden 2024 aikana, jolloin myös uudet laitteet tullaan ottamaan käyttöön. Hankintasopimus sisältää option myös T-lisäosarakennukseen hankittavista älylääkekaapeista ja -kärryistä. Kaupan kokonaisarvo nousee näin lähelle 2 miljoonaa euroa.

Uusien älylääkekaappien ja -kärryjen tavoitteena on lisätä Psykiatrisen sairaalan lääkehoidon tehokkuutta ja turvallisuutta. NewIconin toimittamissa älylääkekaapeissa oleva varastonhallintajärjestelmä mahdollistaa sairaalan lääkevaraston optimaalisen hallinnan. Tehokkaamman optimoinnin ansiosta lääkejätteiden määrän odotetaan vähenevän huomattavasti.

Älylääkekärryillä potilaskohtaiset lääkkeet saadaan kuljetettua potilaiden luokse turvallisesti. Potilaalle annettavien lääkkeiden tarkistus sähköisestä ja ajantasalla olevasta lääkelistasta onnistuu potilaan vierellä. Samalla voidaan tehdä lääkkeiden antokirjaukset ja muut merkinnät potilastietojärjestelmään. Tässä esimerkkejä älylääkekärryn ominaisuuksista, jotka tulevat helpottamaan sairaanhoitajien työtä ja lisäävät potilasturvallisuutta.

“Olemme erittäin iloisia, että Varsinais-Suomen Hyvinvointialue valitsi meidät kumppanikseen tässä hankkeessa”, sanoo NewIconin myyntipäällikkö Lauri Rissanen. “Lääkehuolto on kriittinen osa sairaalan toimintaa. Älylääkekaapit ja -kärryt tulevat parantamaan Psykiatrisen sairaalan lääkehoidon prosesseja ja potilasturvallisuutta entisestään.”

Älylääkekaappien ja -kärryjen hankinta on jatkumoa vuonna 2022 käynnistyneelle NewIconin ja Turun yliopistollisen sairaalan väliselle yhteistyölle. Vuonna 2022 sairaala teki päätöksen NewIconin valmistaman lääkevalmistusrobotin IV ICON Twinsin hankinnasta. Lääkevalmistusrobotti tullaan ottamaan käyttöön tämän vuoden aikana.

LISÄTIETOA

Kysy lisää myynti@newicon.fi

Tutustu laitteisiin tarkemmin nettisivuillamme:

Älylääkekaappi

Älylääkekärry