Rohkeasti uudistumaan

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta lisää tutkitusti yhteiskunnan osaamista ja verkottumista. Sen vaikutukset leviävät laajasti kansantalouteen lisäten vaurautta, parantaen työllisyyttä ja alueiden elinvoimaisuutta.

Se tuottaa patentteja ja uusia tuotteita, prosesseja ja palveluja. Uudet toimintatavat näkyvät yritysten liikevaihdon, tuottavuuden ja työllisyyden kasvuna. Suomen innovaatioympäristö on arvioitu monissa kansainvälisissä vertailuissa yhdeksi maailman parhaista.

Suomen vahvuuksiksi vertailut nostavat avoimen ja toimivan vuorovaikutuksen yritysten ja tutkimusmaailman välillä, osaavan henkilöstön, kehitysinvestointien määrän ja koulutusjärjestelmän sekä innovaatiotoiminnan laaja-alaisuuden.

Innovaatiorahoituskeskus Tekes palvelee suomalaisen elinkeinoelämän ja tutkimuksen uudistumista. Kansainvälistymisestä nopeaa kasvua hakevat pk-yritykset ovat tärkein kohderyhmä. Rahoitus auttaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ja kasvamaan vientimarkkinoilla. Tekes on riskirahoittaja, joka kannustaa yrityksiä rohkeaan uudistumiseen.

NewIcon Oy on ollut lähes perustamisestaan saakka Tekesin asiakkaana ja yhteistyökumppanina.

Yrityksen kasvuharppaukset ovat olleet nopeita ottaen huomioon sen, että kyseessä on tuotteet itse kehittävä ja valmistava yritys.

Tekesin rahoituksella NewIcon on kehittänyt osaamistaan ja lääkehuollon automatisointiin, sekä lääketurvallisuuteen keskittyviä tuotteita ja palveluita. Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen avulla yritykselle saatiin avattua ulkomaisia markkinoita ja parannettua valmiuksia rakentaa liiketoimintaa kotimaassa ja ulkomailla. Lisäksi luotiin pohjaa merkittäville pääomasijoituksille.

Automaatio, sen monistaminen ja NewIconin huippuosaamisen soveltaminen nopeasti kasvaville terveysteknologian markkinoille luo lähes rajattomat mahdollisuudet kasvuun ja kansainvälistymiseen. Kuopion alueen terveysteknologian keskittymä tukee tätä kehitystä.

Tekes toimii osana kehittyvää Team Finland -verkostoa ja yhdistyy vuoden 2018 alusta Finpron kanssa Business Finlandiksi. Tämä tarjoaa yrityksille tulevaisuudessa entistäkin suoremman ja laajemman kanavan kehitystoiminnasta kansainvälisesti menestyvään liiketoimintaan.

Lisätietoa