Todistetusti laadukas Fixu G2

NewIconilla on sertifioitu ISO-9001:2015 laadunhallintajärjestelmä, joka ohjaa koko organisaation toimintaa. Tämä maailman tunnetuin laadunhallintajärjestelmä ohjaa meitä valmistamaan tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden vaatimuksiin sekä ovat lainsäädännön ja viranomaisten määrittämien asetusten mukaisia. Asiakastyytyväisyys ja sen ylläpitäminen ovat keskeisiä osa-alueita laadunhallintajärjestelmässämme. Olemme sitoutuneet laadunhallintajärjestelmän mukaisten prosessien noudattamiseen ja jatkuvaan toimintamme kehittämiseen varmistaaksemme tuotteiden ja palveluiden laadukkuus.

Fixu G2 varastoautomaatti on CE-merkitty tuote, joten se täyttää kaikki EU:n tuotelainsäädännön asettamat olennaiset vaatimukset. Varastoautomaatit kuuluvat Terveydenhuollon tarvikkeet ja laitteet -kategoriaan EU:n tuotelainsäädännössä, joten vaatimustenmukaisuuden arvioinnin suorittanut määrätty viranomaistaho, Suomessa valvontaviranomainen on Fimea. Fixu G2 toimitukseen sisältyy EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa on lueteltuna kaikki sovelletut direktiivit (esimerkkeinä EU:n koneturvadirektiivi 2006/42/EC ja Pienjännitedirektiivi (LVD) 2014/35/EC).

Fixu G2 varastoautomaatin suunnittelussa ja valmistuksessa sovelletaan myös erilaisia standardeja. Standardit ovat yhteisiä menettelytapoja linjaavia asiakirjoja, jotka erilaiset tunnustetut organisaatiot ovat hyväksyneet. Näissä standardeissa on määritetty turvallisuutta, terveyttä ja ympäristöä koskevat vaatimukset, joiden täyttäminen osoittaa varastoautomaatin täyttävän EU:n lainsäädännön olennaiset vaatimukset. Fixu G2:ssa olemme soveltaneet esimerkiksi SFS-EN ISO 12100 Koneturvallisuus standardia, joka on kansainvälisessä yhteistyössä valmisteltu ja Suomen kansalliseksi standardiksi vahvistettu.

Laadun varmistaminen edellyttää koko toimitusketjun hallintaa varastoautomaatin suunnittelusta aina siihen tehtäviin huoltoihin saakka. Tästä syystä esimerkiksi varastoautomaateissa käytettävät komponentit arvioidaan tarkasti ennen kuin ne hyväksytään tuotannossa käytettäviksi. Arvioinnissa tarkastellaan komponenttien soveltuvuutta, kestävyyttä ja laadukkuutta monilla eri tasoilla, mukaan lukien koko alihankintaketju ja toimittajien toiminta. Laadun varmistamiseksi suoritetaan säännöllisiä katselmointeja yhdessä eri prosessien asiantuntijoiden kanssa. Kaikki mahdolliset poikkeamat käsitellään ja korjataan välittömästi noudattaen prosessiohjeita.

Fixu G2 testataan erilaisilla testeillä, joilla osoitamme laitteen toimivan meidän lupaamiemme ja asiakkaan asettamien vaatimusten mukaisesti. Monivaiheisilla testeillä osoitamme esimerkiksi laitteen, ohjelmiston ja sen erilaisten ominaisuuksien toimivuuden. Jokaisen Fixu G2 varastoautomaatin on läpäistävä hyväksytysti kolme eri testikokonaisuutta: tehdastestaus (FAT – Factory Acceptance Test), asennuksen jälkeinen testaus (IQ – Installation Qualification) ja viimeiseksi varastoautomaatin sijoituspaikassa, asiakkaan luona suoritettava käyttöönottotestaus (SAT – Site Acceptance Test). Tämän jälkeen tarjoamme asiakkaalle kattavan koulutuksen, jolla varmistetaan varastoautomaatin oikeaoppinen käyttö, sekä varmistetaan asiakastyytyväisyys.

Olemme kehittäneet ja lisänneet laatuajattelua toimintaamme laaja-alaisesti ja jatkamme tätä myös tulevaisuudessa. Yhtenä esimerkkinä tästä on jo aikaisemmin mainittu komponenttien valinta, johon olemme nyt panostaneet erityisesti. Olemme myös ottaneet asiakkaat mukaan kehitystyöhön uudella tavalla ja entistä tiiviimmin. Fixu G2 edustaa edeltäjäänsä edistyneempää teknologiaa ja laadullista kehitystä monilla osa-alueilla.

Niko Vilhunen

Laatupäällikkö

Lähteet:

ISO 9001 Laadunhallinta | SFS

CE-merkintä | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Standardien asema vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Tutustu lisää ja lataa esite