Tuotekehitys vei nopeuden ja tilatehokkuuden uudelle tasolle

Fixu G2 varastoautomaatin tuotekehityksessä tehty merkittävin kehitysaskel oli lääkepakettien varastoinnin aikaisen asennon muuttaminen. Lääkepakettien asennon muutoksella saatiin lisättyä varastoautomaatin tilatehokkuutta. Uusi varastoautomaatti vie vähemmän lattiapinta-alaa, mutta varastoi enemmän lääkepaketteja. Toinen kehityskohteemme oli varastoautomaatin nopeuden lisääminen, jota haluttiin erityisesti varastoautomaatin kriittisiin toimintavaiheisiin. Uskon, että varastoautomaatin tilatehokkuus ja nopeus ovat ominaisuudet, jotka tulevat saamaan kiitosta myös asiakkailtamme.

Tämänkään tuotteen kehityksessä ei haasteilta vältytty. Uuden varastoautomaatin tuotekehitykselle asetettu aikataulu ja resurssointi aiheuttivat meille suurimmat haasteet. Ei haluttu missään vaiheessa tehdä keskinkertaista, mikä edellytti rohkeiden päätöksien tekoa aikataulu paineista huolimatta. Jos uusi menetelmä ei täyttänyt korkeita vaatimuksiamme, se hylättiin ja palattiin kehitystyössä lähtöruutuun. Kaikista haasteista kuitenkin selvittiin ja se on tuotekehityksessä toimivan huipputiimin ansiota. Tiimi on sitoutunut ja yhteistyö on saumatonta. Keskittyminen pysyy oikeissa asioissa ja epäkohdat uskalletaan tuoda esille rohkeasti.

Tuotekehityksen aikana pyrimme tekemään ratkaisuja, jotka tukisivat sujuvaa ja nopeaa toimintaketjua uuden varastoautomaatin tilaamisesta sen asentamiseen. Ensimmäisen automaattisen Fixu G2 -annostelujärjestelmän käyttöönoton jälkeen jatkamme toimintaketjun toimivuuden tarkastelua ja mahdollisten parannuskohteiden kartoittamista. Kaiken kaikkiaan voin kuitenkin sanoa, että Fixu G2 kaikin puolin fixumpi aikaisimpiin varastoautomaattijärjestelmiimme verrattuna.

Tuotekehityspäällikkö Janne Huttunen

Tutustu lisää ja lataa esite